Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Han van Meegeren (1889 - 1947)

Artikelen (chronologisch) Full text

1917 N.H.W.: H.A. van Meegeren - Kunstzaal Pictura, 's -Gravenhage, De Kunst, 28 april, pag. 355

1917 Wolf, N.H.: H.A. van Meegeren - Kunstzaal Pictura, 's-Gravenhage II, De Kunst, 12 mei, pag. 376-377

1918 Boer, H de: Nieuwe stroomingen in de hedendaagsche schilderkunst, De Cicerone, Jrg. 1, No. 3, pag 89-96

1920 Bakker, L: De "Lapin Agile", Op de Hoogte, Jr. 17, No.11, pag 214-215

1921 Boer, H.de: H. van Meegeren, Op de Hoogte, Jr. 18, No. 12, pag 242-245

1922 P.C.H.: Bijbelsche Tafereelen door H. van Meegeren bij Biesing, Elsevier's Geïllustreerd Maandblad, Jrg. 32 dl. 64, pag. 66-67

1924 Hofstede de Groot, C.: Some recently discovered works by Frans Hals, Burlington Magazine, Vol. XLV, pag. 84-87

1929 Ubink, Jan: Han van Meegeren, De Kroniek, Jrg. 15, No. 10, pag. 161-170

1932 Abraham Bredius: An unpublished Vermeer, Burlington Magazine, Vol. LXI, No. 355, pag 144-145

1937 Hannema, D: Verslag omtrent den toestand en de aanwinsten van het Museum Boijmans over het jaar 1937, Integraal

1937 Hannema, D.: De Emmausgangers van Johannes Vermeer, Jaarverslag Vereniging Rembrandt

1937 Bredius, Abraham: A new Vermeer, Burlington Magazine, Vol. XLV, No.416, pag. 210-211

1938 Bredius, Abraham: Nog een woord over Vermeers Emmaüsgangers, Oud Holland Vol 55, No. 3, pag 97-99

1938 Feulner, Adolf: Das Emmaus-Bild von Vermeer, Zeitschrift für Kunstgeschichte, Bd. 7, H. 4, pag. 345-357

1938 Gerson, H.: Masterpieces of four centuries. 1400-1800. Boymans van Beuningen, Burlington Magazine, Vol. 73, No. 425, pag. 85-86

1938 Jong, J.A.B.M. de: Meesterwerken uit vier eeuwen in Boymansmuseum, Het gildeboek - tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde, Jrg. 21, No.6, pag. 186-191

1938 McGreevy, T: The supper at Emmaus, The Studio, Vol. 116, pag 256-257

1938 Duca, Lo: Un nuovo Vermeer de Delft, Emporium, Vol. 88, pag 101-106

1938 Vermeer's Emmaüsgangers, Zeyde, M.H. van der: Tijd en Taak - religieus socialistisch weekblad, Jrg. 37, No. 3, pag. 3

1939 Bredius, Abraham: Een prachtige Pieter de Hooch, Oud Holland, pag 127

1942 Gruyter, W. Jos de: Teekeningen door Han van Meegeren, Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad, 's Gravenhage, 09-01-1942

1942 Koomen, Pieter: De teekenaar Van Meegeren, Maandblad voor beeldende kunsten, Jrg. 19, No. 1, pag 12-17

1943 Hannema, Fr., Han van Meegeren, Maandblad der Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap, Volgnr. 12, december, pag. 1-5

1945 Willink, A. C.: Wie maakte de Emmaüsgangers?, Vrij Nederland, 8 dec. pag. 632

1945 The self-accused forger of Vermeer's art, The Illustrated London News, 22 Dec, pag. 696-697

1947 Bosch, Lodewijk: Het wetenschappelijk onderzoek van schilderijen, Phoenix, Jr. 2, Nr. 1, pag 15-20

1947 Neve, Ed de: Han van Meegeren, Die Constghesellen, Jrg. 2, No. 11, pag. 311-315

1947 Woude, Johan van der: Een vervalser op pantoffels, De stem van Nederland, 6 juni, Jrg.7, No.44, pag 11

1947 Make the punishment fit the crime, Apollo, Vol. 46, pag 131

1948 Coremans, Paul B.: Paintings, Magazine of Art, Vol. 41, pag 192-193

1948 Oosterloo, Jan H.: In memoriam, Han van Meegeren, Die Constghesellen, Jrg. 3, No.1, pag. 406

1949 R.B.: Het zal verkeren, Nieuw Vlaams Tijdschrift, Jrg. 4, pag 720