Han van Meegeren (1889 - 1947)

Han van Meegeren

Click here to edit subtitle

Artikelen (chronologisch) Full text 

1918 Boer, H de.: Nieuwe stroomingen in de hedendaagsche schilderkunst, De Cicerone, Jrg. 1, No. 3, pag 89-96
1922 P.C.H.:
Bijbelsche Tafereelen door H. van Meegeren bij Biesing, Elsevier's      Geïllustreerd Maandblad, Jrg. 32 dl. 64, pag. 66-67  
1924 Hofstede de Groot, C.: Some recently discovered works by Frans Hals, Burlington Magazine, Vol. XLV, pag. 84-87
1929 Ubink, Jan: Han van Meegeren, De Kroniek, Jrg. 15, No. 10, pag. 161-170

1932 Abraham Bredius: An unpublished Vermeer, Burlington Magazine, Vol. LXI, No. 355, pag 144-145  
1937 Hannema, D.: De Emmausgangers van Johannes Vermeer, Jaarverslag Vereniging Rembrandt
1937 Bredius, Abraham: A new Vermeer, Burlington Magazine, Vol. XLV, No.416, pag. 210-211

1938 Bredius, Abraham: Nog een woord over Vermeers Emmaüsgangers, Oud Holland Vol 55, No. 3, pag 97-99
1938 Feulner, Adolf: Das Emmaus-Bild von Vermeer, Zeitschrift für Kunstgeschichte, Bd. 7, H. 4, pag. 345-357
1938 Gerson, H.: Masterpieces of four centuries. 1400-1800. Boymans van Beuningen, Burlington Magazine, Vol. 73, No. 425, pag. 85-86
1938 McGreevy, T: The supper at Emmaus, The Studio, Vol. 116, pag 256-257
1938 Duca, Lo: Un nuovo Vermeer de Delft,
Emporium, Vol. 88, pag 101-106
1939 Bredius, Abraham: Een prachtige Pieter de Hooch, Oud Holland, pag 127 
1942 Gruyter, W. Jos de: Teekeningen door Han van Meegeren, Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad, 's Gravenhage, 09-01-1942
1942 Koomen, Pieter: De teekenaar Van Meegeren, Maandblad voor beeldende kunsten, Jrg. 19, No. 1, pag 12-17`

1945 The self-accused forger of Vermeer's art, The Illustrated London News, 22 Dec, pag. 696-697
1947 Neve, Ed de: Han van Meegeren, Die Constghesellen, Jrg. 2, No. 11, pag. 311-315
1947 Make the punishment fit the crime, Apollo, Vol. 46, pag 131
1948 Coremans, Paul B.: Paintings, Magazine of Art, Vol. 41, pag 192-193