Han van Meegeren (1889 - 1947)

Han van Meegeren

Click here to edit subtitle

De Vervalsingen

De Emmausgangers
Vermeerstijl

Gesigneerd IVERMEER
Olie op doek
115 x 127 cm
Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam

's Werelds beroemdste vervalsing. Aangekocht in 1938 door Museum Boiijmans van Beuningen voor fl.540.000,-


De Voetwassing

Vermeerstijl

Gesigneerd IVMEER

Olie op doek
122 x 102 cm

Rijksmuseum Amsterdam

Aangekocht in 1943 door de Staat der Nederlanden voor fl.1.170.000,-. Het schilderij werd in 1973 aangetroffen in het depot van het Rijksmuseum. Er zitten diverse gaten in het doek die ontstaan zijn tijdens het onderzoek van het schilderij.


Het Laatste Avondmaal

Vermeerstijl

Gesigneerd IM
Olie op doek

174 x 244

Van Het Laatste Avondmaal bestaan twee vrijwel identieke versies. De andere meet 146 x 267 cm. Dit schilderij werd aangekocht door D.G. Beuningen voor fl.1.545.000,-


Isaac zegent Jacob

Vermeerstijl

Gesigneerd IVMEER
Olie op doek
125 x 114 cm

Museum Boymans van Beuningen
Het schilderij werd gekocht door Dhr. V. van der Vorm uit Rotterdam voor fl.1.275.000,-


Chistuskop 

Vermeerstijl

Gesigneerd IMEER
Olie op doek
51 x 39 cm
Museum Boymans van Beuningen

Aangekocht door D.G. Beuningen te Rotterdam voor fl.400.000,-


Christus en de Overspelige Vrouw

Vermeerstijl

Gesigneerd IVMEER
Olie op doek
96 x 88 cm
Instituut Collectie Nederland

Het schilderij werd na de oorlog aangetroffen in de kelder van de Duitse rijksmaarschalk H. Göring. Hij had het gekocht voor fl.1.650.000,- Het spoor leidden naar Han van Meegeren en hiermee was de onthulling van diverse schilderijen, waaronder De Emmausgangers, in aantocht.


Christus in de Tempel

Vermeerstijl

157 x 202 cm
Particuliere Collectie

Het schilderij werd geschilderd tijdens het voorarrest van Van Meegeren. Hiermee moest hij het bewijs leveren dat hij de schilder was van alle door hemzelf aangegeven vervalsingen


Brieflezende Vrouw

Vermeerstijl
Olie op doek
58,5 x 57 cm
Rijksmuseum Amsterdam


Citerspelende Vrouw

Vermeerstijl
Olie op doek
58 x 47 cm
Rijksmuseum Amsterdam

Interieur met paar aan Klavecimbel
Vermeerstijl
Olie op doek
Instituut Collectie Nederland

Kaartspelend Gezelschap

Pieter de Hooch-stijl
Gesigneerd PDH 1658
Olie op doek
80 x 69 cm
Museum Boymans van Beuningen

Drinkend Gezelschap

Pieter de Hooch-stijl
Gesigneerd PDH 1658
Olie op doek
77 x 64 cm
Particulier bezit

Malle Babbe

Frans Hals-stijl
Olie op doek
70 x 60 cm
Rijksmuseum Amsterdam

Vergenoegd Roker

Frans Hals-stijl
Olie op paneel
57 x 49 cm
Groninger Museum


Mansportret

Gerard Terborgh-stijl
Olie op doek
30,5 x 25 cm
Rijksmuseum Amsterdam