Han van Meegeren (1889 - 1947)

Han van Meegeren

Click here to edit subtitle

Tijdlijn

1889
Op 10 oktober krijgen Hendrikus Johannes van Meegeren, leraar van beroep en Augusta Louisa Henrietta Camps hun derde kind, Henricus, Antonius van Meegeren. Roepnaam Han.
tot 1907
Hij raakt bevriend met Willem Korteling (1989-1964). Tijdens de HBS krijgt hij tekenles van zijn vader, Bartus Korteling (1853-1930).
1907
In opdracht van zijn vader gaat Han naar de Technische Hoogeschool in Delft om bouwkunde te studeren.
1912
Op 18 april trouwt hij met Anna de Voogt. Zoon Jacques wordt geboren op 26 augustus.
1913
8 januari
De afdeling Algemene Wetenschappen van de Technische Hoogeschool schrijft een tekenwedtrijd uit. Op 8 januari wint Van Meegeren de Gouden Eerepenning met een tekening van het interieur van de St. Laurenskerk te Rotterdam. Dit was reden om zijn studie te be?indigen en hij richt zich volledig op het tekenen en schilderen.
1914
M.O. diploma tekenen
1915 
maart
Dochter Pauline (later Inez) geboren

1917
24 april tot 22 mei
Eerste eenmanstentoonstelling in Kunstzaal Pictura, Den Haag
1919
2 december
Lid Haagsche Kunstkring
1921
Reis door Italie van drie maanden
1922
17 mei tot 7 juni
Tentoonstelling Bijbelsche Tafereelen, Kunstzaal Biesing, Den Haag
1923
23 maart
Scheiding voltrokken tussen Han van Meegeren en Anna de Voogt
Lachende Cavalier en Vergenoegde Roker in Frans Hals-stijl komen op de markt
1924/1925
Van Meegeren secretaris van de eerste afdeling (schilder- en beeldhouwkunst) van de Haagsche Kunstkring
1927
november
Hertje is de premieplaat bij de loterij van de Haagsche Kunstkring. In 20% van de Nederlandse huishoudens hangt deze plaat aan de muur
1928
april
Oprichting maandblad De Kemphaan. Dit blad zet zich voornamelijk af tegen progressieve moderne kunstbewegingen. Van Meegeren schrijft regelmatig artikelen voor De Kemphaan en verzorgt de omslag
12 november
Huwelijk Han van Meegeren met de actrice Jo Oerlemans. Zij is getrouwd geweest met de kunstcriticus C.H. de Boer
1930
maart
Laatste editie De Kemphaan
1932
oktober
De ontdekking van Heer en Dame bij een Spinet in Vermeer-stijl, wordt bekend gemaakt door Bredius in Burlington Magazine

Na een controverse binnen de Haagsche Kunstkring over de positie van Van Meegeren, bedankt hij voor het lidmaatschap
najaar
Van Meegeren vertrekt met zijn vrouw naar Roquebrune, Zuid Frankrijk
1935-1936
Van Meegeren maakt vier (nooit verkochte) schilderijen in 17de eeuwse stijl: Citerspelende Vrouw en Brieflezende Vrouw in Vermeerstijl, Malle Babbe in Frans Hals-stijl en Mansportret, in Ter Borch-stijl
1936-1937
Van Meegeren maakt de Emmausgangers in Vermeer-stijl
1937
begin september
De Emmausgangers wordt door Bredius als een schilderij van Vermeer geindentificeerd
1938
18 juni
Officiele overdracht Emmausgangers aan Museum Boymans van Beuningen na aankoop met financiele bijdragen van de Stichting Rembrandt, de Rotterdamse reder W. van der Vorm, dr. A Bredius en enkele Rotterdamse particulieren
25 juni - 15 oktober
Meesterwerken uit vier eeuwen 1400-1800, tentoonstelling Museum Boymans van Beuningen met als hoogtepunt de Emmausgangers
zomer
Van Meegeren verhuist naar Nice, schildert hier Interieur met Kaartspelers en Interieur met Drinkend Gezelschap in Pieter de Hooch-stijl. Deze laatste verkoopt hij in 1939 via Rens Strijbis en Kunsthandel Hoogendijk aan D.G. van Beuningen
1939
Van Meegeren schildert over een 17de eeuws schilderij van Govert Flinck (een leerling van Rembrandt) het Laatste Avondmaal in Vermeer-stijl
herfst
Door de toenemende oorlogsdreiging keert Van Meegeren terug naar Nederland. Hij laat Het Laatste Avondmaal achter in Nice
1940-1941
Van Meegeren schildert opnieuw een Laatse Avondmaal en een Christuskop in Vermeerstijl. Dit Laatste Avondmaal wordt geschildert over een Jachttafereel van Abraham Hondius dat Van Meegeren op 29 mei 1940 kocht bij de Gebr. Douwes in Amsterdam
1941
Verkoopt, via Rens Strijbis en Kunsthandel Hoogendijk de Christuskop en het tweede Laatste Avondmaal in Vermeer-stijl aan D.G. van Beuningen.
Schildert verder nog Isaac Zegent Jacob, die verkocht wordt aan W. van der Vorm, de Voetwassing, verkocht aan het Rijksmuseum en Christus en de Overspelige Vrouw in Vermeer-stijl.
Het eerder geschilderde Interieur met Kaartspelers wordt aan W. van der Vorm verkocht

Het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten koopt koopt de pastel Vechtende Pauwen van Han van Meegeren en schenkt deze aan Museum Boijmans van Beuningen. Ze beseffen nog niet dat ze al een Van Meegeren in huis hebben. 
8 november - 1 december
Tentoonstelling van de tekeningen van Han van Meegeren, Hotel Hamdorf te Laren
1942
v.a. 3 januari
Tentoonstelling van de tekeningen in Panorama Mesdag, Den Haag
Het enorme boekwerk Han van Meegeren, Teekeningen 1 wordt uitgebracht. Een exemplaar schenkt hij aan Museum Boijmans van Beuningen.
1943
Scheiding voltrokken tussen Han van Meegeren en Jo Oerlemans om financiele redenen.

De Overspelige Vrouw wordt verkocht aan Rijksmaarschalk Hermann G?ring
1945
22 mei
Kapitein Harry Anderson vindt de Overspelige Vrouw in de collectie van G?ring. Al snel leidt het spoor naar Van Meegeren
29 mei
Arrestatie van Van Meegeren op beschuldiging van collaboratie door de verkoop van een 'Vermeer' aan G?ring. Na twee weken opgesloten te zijn bekent Van Meegeren op 12 juni de vervalser te zijn van onder andere De Emmausgangers
augustus tot half oktober
Als bewijs voor zijn bekentenis schildert Van Meegeren Christus en de Schriftgeleerden in de Tempel in Vermeer-stijl
1946
M.L. Doudart de La Gree schrijft in samenwerking met Van Meegeren het boek Emmaus
13 april
Dr. A Bredius overlijdt
1947
29 oktober
Proces
12 november
Van Meegeren wordt veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf
30 december
Van Meegeren overlijdt in de Valeriuskliniek aan een hartaanval
1950
5 september

Inboedel van Van Meegeren wordt geveild in zijn huis aan de Keizersgracht 321 in Amsterdam
1955
Tot zijn overlijden in oktober 1955 blijft D.G. van Beuningen in de overtuiging dat De Emmausgangers en Het Laatste Avondmaal geschilderd zijn door Vermeer
1971
februari
De Emmausgangers wordt na 24 jaar weer ge?xposeerd in het Museum Boymans van Beuningen Rotterdam
1984
7 juli
D. Hannema overlijdt. Ook hij bleef tot aan zijn dood geloven in de echtheid van de Emmausgangers